Start Nieuws Archief
Van Brero & Breugem
Project Material Control B.V. (PMC)
Q8 Rokkeveen
Misi
Shell Nederland
Nationale Nederlanden
@Meer Financial Services
Pragmaat Realisatiemanagers
Thermo-Electra Temperature sensor solutions
Aannemersbedrijf VDS - Den Haag
NOC NSF
Word waterpoloscheidsrechter!! PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag 25 september 2008 20:06

Nieuwe opleiding structuur voor de waterpoloscheidsrechter.

De afgelopen periode is in het gezamenlijk spoor van het Masterplan arbitrage gewerkt aan het kwalificatieprofiel van de scheidsrechter. Het gezamenlijke doel van de diverse bonden (waaronder de hockeybond, de voetbalbond, basketbalbond en de korfbalverbond) is gezamenlijk de profielen vast te stellen, zodat uiteindelijk de opleiding scheidsrechter aangeboden kan worden bij de sportopleidingen. Deze bijeenkomsten werden geleid door vertegenwoordigers uit de Academie voor sportkader.

Scheidsrechter 1
De groep scheidsrechters (dus niet alleen de waterpoloscheidsrechter!) zijn te verdelen in 5 groepen; 1 t/m 5.

Wanneer er gesproken wordt over de ‘scheidsrechter 1', hebben wij het over een jeugdlid (vanaf 14 jaar) die trainingwedstrijden leidt van de waterpoloërs E en F. Deze jeugdleden volgen hiervoor een spelregel kennislijn die gecoördineerd moet worden vanuit de eigen vereniging. Het is van belang dat verenigingen zelf iemand verantwoordelijk stellen (een praktijkbegeleider) die zich met deze ontwikkeling gaat bezighouden De kennislijn wordt uiteraard door de werkgroep opleidingen binnen het masterplan van de KNZB ontwikkeld.

Scheidsrechter 2
Om scheidsrechter 2 te kunnen worden wordt er een korte opleiding gevolgd binnen de eigen vereniging (gegeven door de praktijkbegeleider). Wellicht dat de w-official opleiding hierin wordt verwerkt. Uiteindelijk moeten deze scheidsrechters competitiewedstrijden (‘uit en thuis') gaan fluiten van de E en F waterpoloërs.

Scheidsrechter 3
Om scheidsrechter 3 te kunnen worden moet de vertrouwde ‘z-opleiding' worden gevolgd. Deze opleiding wordt onder andere binnen de kringen gegeven en ook deze opleiding wordt het komend seizoen herschreven. In ieder geval kan in de opleidingstructuur gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal. De maanden oktober en november 2007 zijn in het zwembad de Tongelreep professionele opnames gemaakt van verschillende onderdelen betreffende de arbitrage. Zo zijn alle gebaren van de scheidsrechter opgenomen, maar ook alle gewone fouten, uitsluitingsfouten en strafworpfouten. Medewerking voor de opname is verleend door verschillende scheidsrechters, sporters van de opleidingcentra en de nationale jeugdploeg dames.

Inzet voor het veranderen van de totale opleidingstructuur is ook dat in de kringen/districten en bond overal dezelfde opleidingstructuur kan worden gevolgd. De huidige niveaus blijven gewoon bestaan, maar voor de kringen en districten geldt dat deze vallen onder scheidsrechter 3.

Scheidsrechter 4
Scheidsrechter 4 kun je worden door applicaties (bijscholing) te volgen en tezamen met een aantal goede beoordelingen kan er vervolgens een verzoek tot promotie worden ingediend. De uiteindelijke promotie volgt dan na een positieve rapportage en het met goed gevolg afleggen van een schriftelijk examen. Ook voor dit niveau geldt dat de huidige niveaus onder scheidsrechter 4 gaan vallen.

Scheidsrechter 5
Tot slot, scheidsrechter 5 is de international. Om international te kunnen worden moet ook een applicatie zijn gevolgd, moeten er goede rapportages zijn gemaakt en met goed gevolg een schriftelijk examen zijn afgelegd.

Ook aan de carrièreplanning wordt in deze structuur gedacht. Het is de bedoeling dat kringen en districten scheidsrechters aan kunnen melden als ‘talent'. Ook de scheidsrechter zelf kan hier in de toekomst gebruik van maken. Voorwaarden moeten hiervoor nog worden opgesteld, maar te denken valt aan in ieder geval een maximale leeftijd, ervaring etc. Dit alles met het doel om topscheidsrechters te kunnen realiseren op ieder niveau!

De werkgroep opleidingen en kwaliteit zijn bezig om het bovenstaande te structureren. Het is de bedoeling dat in het nieuwe seizoen 2008-2009 de eerste resultaten zichtbaar worden.

Hans Klopper ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )
Namens de werkgroep opleidingen en organisatie.

Hieronder ziet u de schematische weergave van de loopbaan van de waterpoloscheidsrechter.

scheidsrechter_opleidingsdriehoek